บริการรถตุ้กๆ บริเวณอ่าวนางไม่จำกัด เวลา 9.00 - 22.00 น. (รองรับได้สูงสุด 10-12 คน) 1,000 บาทต่อวัน

  • บริการรถตู้ไปกลับ
  • สนามบินกระบี่ต่อขา 1,000 บาท
  • สนามบินภูเก็ตต่อขา 3,500 บาท
  • ตัวเมืองกระบี่ 1,200 บาทภายใน 3 ชั่วโมงมากกว่า 3 ชั่วโมงอยู่ที่ 200 บาท / ชั่วโมง.
  • เที่ยวกระบี่ทั้งวัน 3,000 บาทภายใน 8 ชม